pandasport.cz

Stezka Hastrmanů

Stezka hastrmanů v Brništi je 6 km dlouhá tematická poznávací trasa vedoucí v blízkosti Panenského potoka. Je určena pro pěší a cyklisty. Přibližuje život v mokřadech, lužních lesích, u rybníku a potoka. Stezka hastrmanů je naučná stezka s 11-ti tématickými zastávkami, která nám přiblíží život kolem vody, připomene některé druhy z rostlin, stromů a živočichů svázaných s tímto prostředím. Nastíní význam mokřadů, lužních lesů, i nutnost ochrany vody a vodních ploch. Dětem jsou v rámci stezky na některých zastaveních k dispozici hrací prvky, dále jim slouží 4 dětská mini hřiště a hrací plocha, na které můžou malí i velcí poměřit svou šikovnost v hraní kuliček. Starší děti si mohou na zastaveních prověřit své vědomosti, mladší děti zvou pohádkové bytosti ke splnění nejrůznějších úkolů. V obci Brniště můžete zhlédnout nejen kostel sv. Mikuláše, který byl zapsán již v r. 1958 do seznamu kulturních památek, stavby lidové architektury, 2 staré mlýny, sbírku drážních cedulí na nádraží ale i hornické mini muzeum v blízkosti obce. Podobu obce dotváří nově vysázená zeleň i umělecké sochy řezbářů podél stezky.