Průrva Ploučnice

Průrva Ploučnice je umělým vodním tunelem, kterým protéká řeka Ploučnice. Nachází se v Novinách pod Ralskem. Ploučnice, která přitéká od Stráže mezi loukami, zde vtéká do soutěsky z pískovce. Asi po 50 metrech vtéká do prvního tunelu, dlouhého asi 13 metrů. Poté protéká asi 10 metrů roklí a pokračuje druhým, 41 metrů dlouhým tunelem. Tunely byly zhotoveny ručně krumpáčem a mají poloměr cca 4 m. Ve stěnách jsou patrné otvory sloužící k zapuštění pěti dřevěných jezů a uzávěr. Na konci padá voda asi metrovým stupněm do tůně pod skalní stěnou. Průrva vznikla pravděpodobně v 16. století kdy se uskutečnil pokus o stavbu vodní nádrže sloužící k pohonu železného hamru v Novinách pod Ralskem. Koryto Ploučnice bylo přehrazeno sypanou zemní hrází a řeka svedena do rozšířené skalní rokle nazývané Pekelný jícen. Zde byl proražen primitivním způsobem, jen krumpáči a lopatami tunel skalním masivem. Okolní skály, tvořené pískovci, však dobře propouští vodu a proto se nádrž nikdy nenaplnila a voda do hamru musela být přiváděna náhonem od Stráže. Z hamru dnes nic nezbylo, stával pod přepadem. Na jeho místě byla budova mechanické přádelny, i ta již není

Omezení provozu v souvislosti s
COVID-19

covid-19
Prosíme návštěvníky o dodržování vládních nařízení.
Vlek vodního lyžování
OTEVŘENO
Bazén
OTEVŘENO OD 22.6.
Sauna
OTEVŘENO OD 22.6.
Tělocvičny
OTEVŘENO OD 22.6.
Sportovní hala Suomi
OTEVŘENO S OMEZENÍM
Tenisové kurty
OTEVŘENO
Multifunkční hřiště
OTEVŘENO S OMEZENÍM
Kulturní dům
OTEVŘENO
Restaurace Suomi
OTEVŘENO S OMEZENÍM