Soubory ke stažení

Vybrané soubory otevřete kliknutím.

Kopírování webu, obrázků a textu je bez svolení autora zakázané.

Kopírování webu, obrázků a textu je bez svolení autora zakázané dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ten chrání jakékoliv dílo, tedy nejen jeden daný obrázek, ale i celou webovou stránku. Kdo tedy bez svolení oprávněného vlastníka jakéhokoliv díla či dat jiných užije takového cizího díla, dopouští se jednání, které zakládá jeho odpovědnost z deliktu.

Situační zpráva.

Smlouvy.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021.

Pronájem nebytových prostor - restaurace.

Objednávkové formuláře.

Rozpočet.

Výroční zpráva.

Sponzoři a obchodní partneři.