pandasport.cz

Muzeum Mimoň

Muzeum v Mimoni bylo vytvořeno v rámci česko-polského projektu „Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí. Turistické využití Złotoryje a Mimoně.“ V nově zrekonstruované historické budově původního špitálu bude pro návštěvníky postupně připravována stálá expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí. Historická část zahrne období pravěku a středověku a období od roku 1516 do roku 1948. Přírodovědná expozice pak bude rozdělena na faunu obratlovců a bezobratlých a botanickou část, kterou bude bylinná zahrada v okolí muzea. Venkovní prostor doplní opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která stávala na Písečném mostě.

Otevírací doba

březen – říjen:
 Po: zavřeno
 Út – Pá: 13:00 – 16:00
 So – Ne: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
 
listopad – únor
 Po:zavřeno
 Út – Pá: 13:00 – 16:00
 So: 13:00 – 16:00
Prohlídky v muzejních prostorách jsou stanoveny 2 x za hodinu. Nejbližší doba prohlídky bude vždy vyvěšena na dveřích muzea
Vstupné:
základní 30,- Kč
snížené 15,- Kč ( platí pro děti, studenty do 26 let na základě předložení průkazu, dále pak invalidy a důchodce nad 65 let)