pandasport.cz

Rašeliniště Černého rybníka

Společenstvo stojatých vod, mokřadů a rybník navazující na přechodové rašeliniště se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Je součástí Hamerského naučného okruhu s umístěnou velkoplošnou informační tabulí s popisem lokality ležící na značené cyklostezce č. 3046.

  • Důvod ochrany: uchování vzácného rašeliništního a vodního společenstva chráněných rostlin a živočichů.
  • Katastrální území: Hamr na Jezeře
  • Vyhlášeno: 1996
  • Celková výměra: 4,25 ha
  • Nadmořská výška: 320-325 m